Cao đẳng y dược năm 2017 - Quy chế tuyển sinh mới từ Bộ LĐ TB&XH

Luật Giáo dục Nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 sẽ hợp nhất hệ thống trường nghề và trường chuyên nghiệp chỉ còn gọi là trường cao đẳng hoặc là trường trung cấp. Các trường sẽ xóa bỏ không còn chữ Nghề hoặc Chuyên nghiệp để đảm bảo tính thống nhất trong Luật Giáo dục Nghề nghiệp

Bộ GD&ĐT đã chính thức bàn giao hơn 200 trường CĐ và hơn 300 Trường TCCN cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý Nhà nước.

Bộ GD&ĐT căn cứ theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ thống nhất giao Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp nên từ ngày 9/11 tất cả các trường trung cấp và cao đẳng trong hệ thống giáo dục Quốc dân (trừ các trường sư phạm).

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017 theo quy chế mới

Để bảo đảm quyền lợi cho người học, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Từ năm 2017, các Trường Cao, TCCN sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ LĐ -TB-XH ban hành phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp. Do vậy, những sinh viên Trường Cao đẳng Y tế từ niên khóa 2017 trở đi học theo chương trình đào tạo Y Dược mới của Bộ LĐ -TB-XH, cấp Bằng Cao đẳng thuộc Giáo dục nghề nghiệp.

Liên quan đến việc tuyển sinh liên thông lên Cao đẳng – Đại học Y Dược từ năm 2017 sẽ như thế nào đối với sinh viên học theo chương trình đào tạo thuộc Giáo dục nghề nghiệp tuyển từ năm 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ chứ không phải theo quy chế tuyển sinh liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự thảo quy chế đào tạo liên thông giữa các trình độ đào tạo của Giáo dục nghề nghiệp với các trình độ của Giáo dục Đại học sẽ được các cơ quan quản lý giáo dục xây dựng để trình Thủ tướng ban hành vào năm 2017.

Tại buổi bàn giao, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đều khẳng định hai Bộ sẽ có sự phối hợp chặt chẽ, đặt mục tiêu đào tạo vì người học lên trên hết, đồng thời sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình chuyển đổi cơ quan quản lý Nhà nước đối với các Trường Cao đẳng và Trung cấp về Bộ LĐ-TB-XH. Việc bàn giao công việc giữa hai Bộ sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2016. Kể từ ngày 1/1/2017, Bộ Lao động sẽ quản lý Nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với tất cả các trường khối Y tế, Kinh tế - Kỹ thuật… (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên vẫn do Bộ GD-ĐT quản lý Nhà nước).

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động