Nguyện vọng đăng ký xét tuyển tất cả các trường ĐH-CĐSP trên toàn quốc

Theo thông tin mới nhất cung cấp đến bạn đọc thống kê nguyện vọng đăng kí xét tuyển ĐH, CĐ sư phạm năm 2017 tính đến 10h30 ngày 19-4 tất cả các trường ĐH và CĐSP trên toàn quốc như sau.

Ghi chú: Đây là dữ liệu cập nhật  đến 10h30 ngày 19-4 tất cả các trường ĐH và CĐSP trên toàn quốc như sau. 

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Page 2

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Page 7

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Nguyen vong dang ky xet tuyen tat ca cac truong DH-CDSP tren toan quoc

Ghi chú: Đây là dữ liệu cập nhật  đến 10h30 ngày 19-4 tất cả các trường ĐH và CĐSP trên toàn quốc như sau. Hết ngày 20/04 dữ liệu mới cập nhật đầy đủ và chính xác nhất

Theo Thể Thao Hằng Ngày

  • 19/04/2017 08:20
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động