THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020

                                                      TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Chuyên ngành

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian đào tạo

1. HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG)

                - Dược sĩ Đại học

                                 Tốt nghiệp Cao đẳng Dược               Thời gian đào tạo 2.5 năm 

- Điều dưỡng

Tốt nghiệp TC,CĐ  ngành Đ.D, hộ sinh, KTYH

(Nếu tốt nghiệp ngành khác phải học bổ sung kiến thức chuyển đổi phù hợp)

- TC lên Đại học học 2,5 – 03 năm

- CĐ lên Đại học học 1,5 – 02 năm

(Học Thứ 7 và Chủ nhật)

- Xét nghiệm

   - Y tế công cộng

2. HỆ CAO ĐẲNG (CHÍNH QUY)

- Dược sĩ

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Đào tạo theo tín chỉ

(2,5 – 03 năm)

                  - Điều dưỡng

- Hộ sinh

3. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CÙNG NGÀNH)

- Dược sĩ

Tốt nghiệp trung cấp Dược, KTV Dược

         Thời gian đào tạo: 18 tháng

- Điều dưỡng

                     Tốt nghiệp Trung cấp điều dưỡng; Y sĩ, Y sĩ YHCT.....  

- Hộ sinh

Tốt nghiệp trung cấp Hộ sinh

- Phục hồi chức năng

Tốt nghiệp trung cấp Phục hồi chức năng

- Xét nghiệm Y học

Tốt nghiệp trung cấp xét nghiệm đa khoa, Xét nghiệm YHDP

4. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (TỪ CÁC NGÀNH KHÁC)

                    - Dược sĩ 

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên tất cả các ngành
 

Thời gian đào tạo: 18 - 24 tháng

                  - Điều dưỡng

- Hộ sinh

5. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

- Y sĩ

Tốt nghiệp từ TCCN trở lên tất cả các ngành

Thời gian đào tạo: 12 tháng

6. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

- Điều dưỡng

Tốt nghiệp TC,CĐ,ĐH  Điều dưỡng, hộ sinh, KTYH

 

Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Y học cổ truyền

Thời gian đào tạo: 06 tháng

- Quản lý điều dưỡng

Thời gian đào tạo: 03 tháng

* Địa điểm nhận hồ sơ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI – CƠ SỞ 2

Địa chỉ: Phường Bần Yên Nhân – Tx. Mỹ Hào – Hưng Yên

- Liên hệ tuyển sinh: ĐT: 02216.284.989 – Hotline: 0973.323.106 – 0986.136.777 - Website:cdduochanoi.vn

Hoặc VP tuyển sinh tại các huyện: Khoái Châu; Ân Thi; Phù Cừ và Các đơn vị phối hợp khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực hoạt động