Ngành Dược - Tìm hiểu về các chuyên ngành của ngành Dược

  • 09/01/2017

Bạn đã biết gì về ngành Dược ? Ngành Dược có những nhóm ngành nào? Ngành dược có nhiều lựa chọn chuyên ngành, việc lựa chọn chuyên ngành nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của bạn. Ở bài viết này chúng tôi xin giới thiệu về các hướng chuyên ngành của các trường dược để các bạn có thể...

Chi tiết...