Tiềm năng tương lai của cao đẳng Điều dưỡng

  • 10/01/2017

Trong xu hướng hội nhập vào nền kinh tế của nước ta, nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng cán bộ y tế trong thời gian tới. Một thông tư gây nhiều tranh cãi được Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đưa ra theo đó cho tới năm 2018 sẽ ngừng tuyển sinh các trường trung cấp ngành y và tiến tới...

Chi tiết...