Trường Cao đẳng Dược Hà Nội - Trung Cấp Y Dược được miễn thi đầu vào năm 2017

  • 18/04/2017

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội là đào tạo nguồn nhân lực y tế các chuyên ngành Dược, Điều dưỡng, Y sỹ, xét nghiệm, nha khoa; Công tác xã hội; chăm sóc sắc đẹp trình độ Cao đẳng; Trung cấp với chất lượng cao

Chi tiết...